לעולם אל תבכה כאשר יש לך מעט, חייך ותסתכל על אלה שאפילו את המעט הזה אין להם...

לעולם אל תבכה כאשר יש לך מעט, חייך ותסתכל על אלה שאפילו את המעט הזה אין להם…