הדברים הטובים מגיעים בחבילות קטנות כמו שלומדים מכשלונות

הדברים הטובים מגיעים בחבילות קטנות כמו שלומדים מכשלונות