כואב לך הראש ,סימן שיש לך ראש. חסוי

כואב לך הראש ,סימן שיש לך ראש.

חסוי