מה זה לימודים כמו כלב בהתחלה מתלהבים ואז פחות ואז כבר אי אפשר לעזוב

מה זה לימודים כמו כלב בהתחלה מתלהבים ואז פחות ואז כבר אי אפשר לעזוב