ערבי התחתן עם אמריקאית. היא רצתה לפתוח חנות ספרים והערבי רצה לפתוח חנות נעליים ואז הם הגיעו לפשרה קראו לחנות אינעלבוק

ערבי התחתן עם אמריקאית. היא רצתה לפתוח חנות ספרים והערבי רצה לפתוח חנות נעליים ואז הם הגיעו לפשרה קראו לחנות אינעלבוק