תימני אחד חוזר מהעבודה לביתו ונכנס לישון פתאום באמצע הלילה שמע רעש הוא ירד למטה ושאל מי זה ועונים לו הגנב הוא שאל מה אתה רוצה?? כסף עונה הגנב התימני עונה חכה אני בא לחפש איתך!!!😂😂😂😂😂

תימני אחד חוזר מהעבודה לביתו ונכנס לישון פתאום באמצע הלילה שמע רעש הוא ירד למטה ושאל מי זה ועונים לו הגנב הוא שאל מה אתה רוצה??
כסף עונה הגנב התימני עונה חכה אני בא לחפש איתך!!!😂😂😂😂😂