עבריין אחד רצח שוטר לאחר מכן התקשר ל-100 ואמר להם נשארתם 99

עבריין אחד רצח שוטר לאחר מכן התקשר ל-100 ואמר להם נשארתם 99