בדיחה לא מצחיקה זה מה שכתבתי עכשיו אל תיקרא עד הסוף יש כאן משהו נורא..... סתם

בדיחה לא מצחיקה זה מה שכתבתי עכשיו אל תיקרא עד הסוף יש כאן משהו נורא….. סתם