מה עושה קיפוד שרואה מברשת שיער? "זו את אמא?..."

מה עושה קיפוד שרואה מברשת שיער? "זו את אמא?…"