המורה שואלת את ניר במה אבא שלך עובד אומר ניר הוא קוסם וואו אמרה המורה וכמה אחים אתם אז ניר עונה חצי אח וחצי אחות😙

המורה שואלת את ניר במה אבא שלך עובד אומר ניר הוא קוסם וואו אמרה המורה וכמה אחים אתם אז ניר עונה חצי אח וחצי אחות😙