תמני אחד הולך עם חצי מטריה איש אחד בא לתמני שואל אותו תגיד למה אתה עם חצי מטריה ואז התמני אמר לו כי אמרו בחדשות שיהיה מעונן חלקית 💦💦💦

תמני אחד הולך עם חצי מטריה איש אחד בא לתמני שואל אותו תגיד למה אתה עם חצי מטריה ואז התמני אמר לו כי אמרו בחדשות שיהיה מעונן חלקית 💦💦💦