סוס אחד הלך לבר ואמר למלצר תביא לי קולה המלצר אמר אם קש הסוס ענה לא תודה אכלתי נשמה

סוס אחד הלך לבר ואמר למלצר תביא לי קולה המלצר אמר אם קש הסוס ענה לא תודה אכלתי נשמה