אמריקאי ורוסי מתחרים ביניהם בריצה והרוסי מנצח. בתקשורת הרוסית פורסם : האצן הרוסי ניצח, האצן האמריקאי היה במקום האחרון. בתקשורת האמריקאית פורסם : האצן האמריקאי זכה במקום השני, האצן הרוסי זכה במקום אחד לפני האחרון.

אמריקאי ורוסי מתחרים ביניהם בריצה והרוסי מנצח.
בתקשורת הרוסית פורסם : האצן הרוסי ניצח, האצן האמריקאי היה במקום האחרון.
בתקשורת האמריקאית פורסם : האצן האמריקאי זכה במקום השני, האצן הרוסי זכה במקום אחד לפני האחרון.