תאכל כמה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה אבל עם מישהו אומר לך לא תאכל גם אותו

תאכל כמה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה אבל עם מישהו אומר לך לא תאכל גם אותו