יום אחד ילד פגש ערבי והוא שאל אותו:כמה זמן הם ביחד הערבי:מי הילד:הגבות שלך לא לקחת ללב אוהב

יום אחד ילד פגש ערבי והוא שאל אותו:כמה זמן הם ביחד
הערבי:מי
הילד:הגבות שלך

לא לקחת ללב אוהב