מה זה נכנס יוצא ואחר כך מטפטף תיון

מה זה נכנס יוצא ואחר כך מטפטף

תיון