בדור שלנו אין אביר על סוס לבן יש רק ערס על אופניים חשמליות חסוםםם

בדור שלנו אין אביר על סוס לבן
יש רק ערס על אופניים חשמליות
חסוםםם