מזה שמנה עם חולצה צבעונית תשובה:כדור פורח

מזה שמנה עם חולצה צבעונית
תשובה:כדור פורח