עשרה כושים הולכים במדבר. פתאום מופיע ג'יני משום-מקום ואומר להם: "אני נותן לכל אחד מכם משאלה". הכושים נורא שמחו והתלהבו. הראשון ביקש: "אני רוצה להיות לבן". השני ביקש: "אני רוצה להיות לבן" השלישי ביקש: "גם אני רוצה להיות לבן". ככה זה המשיך עד הכושי העשירי. "נו, מה המשאלה שלך?" שאל אותו הג'יני. "אני רוצה שכולם יחזרו להיות כושים!" -אנונימית-

עשרה כושים הולכים במדבר. פתאום מופיע ג'יני משום-מקום ואומר להם: "אני נותן לכל אחד מכם משאלה". הכושים נורא שמחו והתלהבו. הראשון ביקש: "אני רוצה להיות לבן". השני ביקש: "אני רוצה להיות לבן" השלישי ביקש: "גם אני רוצה להיות לבן". ככה זה המשיך עד הכושי העשירי. "נו, מה המשאלה שלך?" שאל אותו הג'יני. "אני רוצה שכולם יחזרו להיות כושים!"
-אנונימית-