המלחמה הבאה תפרוץ בגלל אנשים שעושים קולות מעצבנים כשהם אוכלים

המלחמה הבאה תפרוץ בגלל אנשים שעושים קולות מעצבנים כשהם אוכלים