בעולם של צבועים תהיה אתה שחור לבן אנשים לא בנו אותך אל תיתן להם להרוס אותך

בעולם של צבועים תהיה אתה שחור לבן
אנשים לא בנו אותך אל תיתן להם להרוס אותך