כשאתה קם בבוקר יש לך שתי אפשרויות; או להמשיך לחלום חלומות או לרוץ להגשים אותם

כשאתה קם בבוקר יש לך שתי אפשרויות;
או להמשיך לחלום חלומות
או לרוץ להגשים אותם