לפעמים עדיף את הרחוקים שגורמים נחת מאשר קרובים ששווים לתחת

לפעמים עדיף את הרחוקים שגורמים נחת מאשר קרובים ששווים לתחת