האהבה היא כמו סוכר ממתיקה כל רגע מר

האהבה היא כמו סוכר ממתיקה כל רגע מר