בטוב או ברע צריך לחייך כדי שכל הקנאים ישאלו למה ואיך?😎!

בטוב או ברע צריך לחייך כדי שכל הקנאים ישאלו למה ואיך?😎!