החיים שלו תותים לפעמים מתוק ולפעמים חמוץ

החיים שלו תותים לפעמים מתוק ולפעמים חמוץ