המחר אף פעם לא היה נפלא, אם אתה שקוע באתמול

המחר אף פעם לא היה נפלא, אם אתה שקוע באתמול