לאדם שבוכה תמיד תיהיה סיבה לבכות לאדם ששמח תמיד תיהיה סיבה לשמוח&*$

לאדם שבוכה תמיד תיהיה סיבה לבכות לאדם ששמח תמיד תיהיה סיבה לשמוח&*$