חבר יש רק בארתור,וגם הוא כלב🐻

חבר יש רק בארתור,וגם הוא כלב🐻