תצבור אנרגיות, תתמלא בתקוות ותתקדם אל העתיד, רק לאחר שתסיר מעליך את העבר

תצבור אנרגיות, תתמלא בתקוות ותתקדם אל העתיד, רק לאחר שתסיר מעליך את העבר