"אל תתן לעולם לשנות את החיוך שלך ת לו לחיוך שלך לשנות את העולם"

"אל תתן לעולם לשנות את החיוך שלך ת לו לחיוך שלך לשנות את העולם"