תיתני לגבר שימרח לך את האודם ולא ימרח לך את הרימל מהעיניים

תיתני לגבר שימרח לך את האודם ולא ימרח לך את הרימל מהעיניים