כולנו נולדנו בני אדם- רק שחבל שלא כולם נשארו ככה

כולנו נולדנו בני אדם- רק שחבל שלא כולם נשארו ככה