בצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירתו של הוואטסאפ, הלוויתו תצא אחרי ה"וי" השני.

בצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירתו של הוואטסאפ, הלוויתו תצא אחרי ה"וי" השני.