אל תשים את המפתח אל האושר שלך בכיס של מישהו אחר💫🔐

אל תשים את המפתח אל האושר שלך בכיס של מישהו אחר💫🔐