יש לך יופי טרופי אתה דומה לאברהם האתיופי

יש לך יופי טרופי אתה דומה לאברהם האתיופי