בחיים זה כמו שעון חול שהראש מתרוקן הלב מתמלא חסוי#

בחיים זה כמו שעון חול שהראש מתרוקן הלב מתמלא

חסוי#