למה שמנים לא טובעים ? כי יש להם הרבה גלגלי הצלה 😂 זה לא נגד אף אחד/ת סליחה אם זה פגע😟

למה שמנים לא טובעים ? כי יש להם הרבה גלגלי הצלה 😂

זה לא נגד אף אחד/ת סליחה אם זה פגע😟