עכשיו אתה השופט שלי ואתה בוחר מה לעשות עם האהבה שלי אליך ומה עם החיים שלי כרגע

עכשיו אתה השופט שלי ואתה בוחר מה לעשות עם האהבה שלי אליך ומה עם החיים שלי כרגע