אל תיקח ללב מה שאפשר ליתחוף לתחת

אל תיקח ללב מה שאפשר ליתחוף לתחת