הרגעים הכי קטנים לפעמים הם הדברים הכי גדולים

הרגעים הכי קטנים לפעמים הם הדברים הכי גדולים