חומות חזקות בונים מאבנים של כישלון

חומות חזקות בונים מאבנים של כישלון