אני לא מיתקופפת כדי שלא היפול לי הכתר😜😜😜👑👑👑👑

אני לא מיתקופפת כדי שלא היפול לי הכתר😜😜😜👑👑👑👑