למה לעזזל לומדים כל כך הרבה בחיים מימלה אף אחד לא מדבר איתנו כי או לא מכיר אות ערבית רוסית מתמטיקה ועיברית לא צריך כי אנחנו יודעים מי איך שנתיים

למה לעזזל לומדים כל כך הרבה בחיים מימלה אף אחד לא מדבר איתנו כי או לא מכיר אות

ערבית רוסית מתמטיקה ועיברית לא צריך כי אנחנו יודעים מי איך שנתיים