יש את נס חנוכה ויש נס קפה, אבל הנס הכי גדול קרה כשאני נולדתי😝😝😝 קרדיט ע.מ

יש את נס חנוכה ויש נס קפה, אבל הנס הכי גדול קרה כשאני נולדתי😝😝😝

קרדיט ע.מ