כולם תוקעים לכולם סכין תבינו אי אפשר לסמוך על אף אחד

כולם תוקעים לכולם סכין
תבינו אי אפשר לסמוך על אף אחד