יש נס חנוכה ונס קפה אבל כשנולדתי יצא הנס הכי יפה

יש נס חנוכה ונס קפה אבל כשנולדתי יצא הנס הכי יפה