התהילה הגדולה אינה טמונה בלא ליפול לעולם, אלה בלקום כל פעם שנופלים 🏃

התהילה הגדולה אינה טמונה בלא ליפול לעולם, אלה בלקום כל פעם שנופלים 🏃