השמיים צבע מנטה אני לא מבין תקטע נכון רק חיים יבין😂😂

השמיים צבע מנטה אני לא מבין תקטע נכון רק חיים יבין😂😂