סגרתי תאמבולנס לא אוסף יותר פצועות

סגרתי תאמבולנס לא אוסף יותר פצועות